Sastanak Republičkog javnog tužioca, Zagorke Dolovac, sa Ambasadorom Republike Francuske u Srbiji, Kristin Moro
Rjt 03032015

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, sastala se sa Ambasadorom Republike Francuske u Srbiji, Kristin Moro 4. marta 2015. godine. Na sastanku je razgovarano o dosadašnjoj i budućoj saradnji i istaknut je značaj dobre međunarodne saradnje u borbi protiv kriminala, naročito u oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, visokotehnološkog kriminala, trgovine ljudima i drugih teških krivičnih dela.

Pohvaljena je dosadašnja izuzetna saradnja javnog tužilaštva Republike Srbije sa pravosudnim oficirima za vezu Ambasade Francuske, koja je doprinela kako unapređenju međunarodne pravne pomoći u značajnim krivičnim predmetima, tako i unapređenju opšte saradnje između državnih organa Republike Francuske i Srbije, koja je kulminirala potpisivanjem Zajedničke deklaracije o saradnji u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala između Republičkog javnog tužilaštva i Uprave za krivično pravo i pomilovanja Ministarstva pravde Republike Francuske koja zastupa javno tužilaštvo pred Specijalnim međuregionalnim sudovima 2013. godine.

Na sastanku je izražena podrška Ambasade Francuske Republičkom javnom tužilaštvu kroz buduće projekte jačanja kapaciteta javnotužilačkog sistema Srbije.

Datum: 04.03.2015.

Poslednji događaji