Sastanak Republičkog javnog tužioca, Zagorke Dolovac, sa Ambasadorom Republike Francuske za organizovani kriminal, Mišel Rami
20150424051012 (1)

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, zajedno sa Tužiocem za organizovani kriminal, Miljkom Radisavljevićem, sastala se sa Ambasadorom Republike Francuske za organizovani kriminal u Srbiji, Mišel Rami, 24. aprila 2015. godine.


Na sastanku je istaknut značaj dobre međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih dela, koja je bila izuzetno uspešna u ptoteklom periodu između državnih organa Republike Srbije i Republike Francuske, naročito u predmetima trgovine ljudima i trgovine oružjem, i istaknuta spremnost za njen nastavak u skladu sa Zajedničkom deklaracijom o saradnji u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala između Republičkog javnog tužilaštva i Uprave za krivično pravo i pomilovanja Ministarstva pravde Republike Francuske koja zastupa javno tužilaštvo pred Specijalnim međuregionalnim sudovima,koja je potpisana 2013. godine.


Takođe je istaknuta uloga javnog tužilaštva u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji, naročito u poglavljima 23 i 24, i u tom smislu izražena je spremnost državnih organa Republike Francuske za podršku javnom tužilaštvu Republike Srbije kroz stručnu razmenu iskustava i modela najbolje prakse u suzbijanju organizovanog kriminala, finansijskog kriminala i terorizma.

Datum: 24.04.2015.

Poslednji događaji