Sastanak sa Glavnim tužiocem Tužilaštva Bosne i Hercegovine
151021 1

Danas je u Beogradu Republički javni tužilac Zagorka Dolovac održala sastanak sa Glavnim tužiocem Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordanom Tadić povodom unapređenja saradnje sa tim tužilaštvom i drugim nadležnim organima Bosne i Hercegovine u procesuiranju ratnih zločina i njihovih izvršilaca na teritorijama Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka razmatrano je i ustupanje krivičnog gonjenja protiv Edina Vranja Generalnom tužilaštvu Bosne i Hercegovine, protiv kojeg je Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije podiglo optužnicu 13. oktobra 2021. godine. Tužioci su se saglasili da postoje elementi za nastavak krivičnog postupka protiv navedenog lica u Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu do sada ostvarenu saradnju kao i međunarodne sporazume kojima je ista uređena, Republički javni tužilac i Generalni tužilac Bosne i Hercegovine su se saglasile da direktna komunikacija značajno pospešuje uspešnost krivičnog gonjenja, te da je potrebno pokrenuti novi ciklus regionalnih tužilačkih sastanaka najvišeg nivoa. 

Izvor: RJT, Datum: 15.10.2021.

Poslednji događaji