Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka

U Višem javnom tužilaštvu u  Beogradu 10.4.2014. godine počela je sa radom Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka.  

Ova Služba osnovana je u okviru projekta koji se sprovodi uz podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu, kao pilot projekat u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje procesuira najteža krivična dela izvršena na teritoriji grada Beograda. 

Cilj osnivanja ove Službe jeste da se licima oštećenim krivičnim delom i svedocima u krivičnom postupku pruži detaljna informacija o njihovim pravima i obavezama, krivičnom postupku i načinu ostarivanja prava. 

Osnivanjem ove Službe omogućiće se građanima koji u krivičnom postupku učestvuju u svojstvu svedoka ili oštećenog lica, da se u okviru zakonskih mogućnosti, blagovremeno i potpuno informišu, čime  će se povećati njihova satisfakcija i konstruktivno učešće u krivičnom postupku već u fazi istrage.

Naime, od 1.10.2013. godine u Republici Srbiji u tužilaštvima i sudovima opšte nadležnosti primenjuje se novi Zakonik o krivičnom postupku prema kome tužilaštvo rukovodi istragom.

Osnivanje ove Službe u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu doprineće boljoj komunikaciji i saradnji javnog tužilaštva i oštećenih i svedoka u krivičnom postupku, a time i efikasnijem vođenju istraga, što je od izuzetnog značaja za krivično gonjenje teških krivičnih dela izvršenih na području našeg glavnog grada.

U planu je da se u kasnijoj fazi razvoja ovog projekta Službe za informisanje oštećenih lica i svedoka osnuju i u drugim najvećim gradovima u Srbiji, odnosno u Višim javnim tužilaštvima u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Izvor: RJT, Datum: 10.04.2014.