Srbija predsedava regionalnom mrežom tužilaca Jugo-istočne Evrope
05082018

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, otvorila je danas, zajedno sa ministrom pravde, Nelom Kuburović i direktorkom SELEK centra, Snežanom Malevom, 29. Konferenciju SEPAG mreže – Savetodavne grupe tužilaca Jugoistočne Evrope. 

Republika Srbija u 2018. godini predsedava ovom regionalnom tužilačkom mrežom, a njen osnivački dokument potpisan je upravo u Beogradu 2005. godine.

Ovogodišnja regionalna konferencija SEPAG-a održana je na temu „Novi mehanizmi istrage i procesuiranja krijumčarenja ljudi" i na njoj je Republičko javno tužilaštvo predstavilo rad Udarne grupe za suzbijanje krijumčarenja ljudi, koja je osnovana kao prva u regionu i koja je postala model za uspešno suzbijanje krijumčarenja ljudi i sa njima povezanih krivičnih dela.

Izvor: RJT, Datum: 08.05.2018.

Poslednji događaji