UČEŠĆE PREDSEDNIKA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA I REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA NA GODIŠNJEM SASTANKU BALKANSKE I EVRO-MEDITERANSKE MREŽE PRAVOSUDNIH SAVETA
IMG 20160613 WA0008

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva , Dragomir Milojević i Republički javni tužilac i predsednik Državnog veća tužilaca, Zagorka Dolovac, na poziv Visokog pravosudnog saveta Italije, učestvuju na Međunarodnoj konferenciji Balkanske i Evro-mediteranske mreže pravosudnih saveta, koja se održava od 13-14.06.2016. godine u Rimu.

Na konferenciji su predstavnici zemalja balkanskog i mediteranskog regiona razgovarali o značaju unutrašnje nezavisnosti sudija i tužilaca za efikasnost pravosuđa i o ulozi medija u ostvarivanju nezavisnosti pravosuđa.

Istaknuto je da je nezavisnost pravosuđa ključni faktor za efikasnost pravosuđa i da mediji svojim profesionalnim izveštavanjem i dobrom saradnjom sa pravosudnim organima mogu doprineti očuvanju i jačanju nezavisnosti pravosuđa.

Takođe je zaključeno da organizovanje ovakvih konferencija, koje omogućavaju razmenu informacija i iskustava o primeni EU standarda u oblasti pravosuđa, predstavljaznačajnu podršku evropskom putu država kandidata u procesu pristupanja EU, što Republika Srbija naročito ceni, s obzirom da je nedavno usvojila Akcioni plan za Poglavlje 23 i očekuje skoro otvaranje ovog poglavlja u kome značajnu ulogu imaju upravo pravosudni saveti.

Datum: 13.06.2016.

Poslednji događaji