UČEŠĆE REPUBLIČKOG JAVNOG TUŽIOCA NA GODIŠNJEM SASTANKU MREŽE GENERALNIH TUŽILACA EU
IMG 20171012 WA000

Republički javni tužilac, Zagorka Dolovac, učestvuje je na Desetom sastanku Mreže generalnih tužilaca koji postupaju pred Vrhovnim sudovima država članica Evropske unije, koji se održava od 11-13.10.2017. godine u Dablinu, Irska, po pozivu direktora javnog tužilaštva Irske, Kler Loftus, predsedavajuće Mrežom generalnih tužilaca EU u 2017 godini.


Ovogodišnjem sastanku Mreže generalnih tužilaca prisustvuju generalni tužioci i predstavnici tužilaštava iz 28 evropskih zemalja, kao i predstavnici Evroxast-a, Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde.


Na godišnjem sastanku predstavljeni su stavovi Evropske Komisije u oblasti krivičnog prava, najnoviji razvoj prakse Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde, i razgovarano je na teme zaštite podataka, terorizma, Evropskog istražnog naloga i Evropskog javnog tužilaštva.


Učešćem u radu Mreže generalnih tužilaca Evropske unije Republičko javno tužilaštvo Republike Srbije nastavlja da jača međunarodnu pravosudnu saradnju, kao pouzdan partner evropskim tužilaštvima u uspešnoj borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma, i drugih teških transnacionalnih krivičnih dela


Datum: 12.10.2017.

Poslednji događaji