ZAŠTITA PRAVNIH NAČELA: Novinar Kurira Milićević na konferenciji o sprečavanju curenja informacija
Sprecavanje Curenja Informacija Konferencija Policija Tuzioci Foto Marina Lop 1479472625 1038047

Curenje informacija iz istrage može da donese korist nekom pojedincu, grupi ili mediju, ali i napravi nemerljivu štetu kada utiče na tok krivičnog postupka, zaključak je konferencije "Sprečavanje curenja informacija u cilju podizanja kvaliteta tužilačke istrage i profesionalizacije plasiranja informacija", na kojoj je učestvovao i novinar dnevnog lista Kurir Ivan Milićević.

Sekretar Državnog veća tužilaca Tomo Zorić izjavio je da građani imaju pravo da znaju, ali i pravo na zaštitu svoje privatnosti.

Mediji imaju potrebu za što više informacija. S druge strane, tužioci ne mogu da im uvek daju informacije, kako se ne bi uništio dokaz koji bi doveo do presude, rekao je Zorić.

On je naveo da se informacije često nalaze u medijima pre nego što ih tužilaštvo zvanično dobije.

Mediji ih objavljaju uz pozivanje na neimenovane "izvore bliske istrazi", koji iznose detalje predistražnog postupka. Često ta informacija nije tačna, pa javno mnenje ima drugačija očekivanja od istražnog postupka, izjavio je Zorić.

On je ocenio da je radu tužilaštava potrebna veća transparentnost, naročito u predmetima za koje postoji veliki interes javnosti.

To se može obezbediti konferencijama za novinare, rekao je Zorić.

Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Miloš Oparnica je izjavio da u vezi curenja informacija odgovornost može biti disciplinska i krivična.

Oparnica je izneo podatak da je prošle godine zbog curenja informacija podneto 13 krivičnih prijava protiv policijskih službenika.

Plasiranje netačnih ili prevremenih informacija može poništiti višemesečne rezultate rada velikog broja institucija i ugroziti sva načela na kojima počiva pravna država. Zato je važno suprotstaviti se toj pojavi, rečeno je na konferenciji.

Navedeno je da borba protiv curenja informacija ne može biti isključivo zadatak pravosuđa, već zahteva da se aktiviraju svi akteri povezani sa radom pravosuđa koje mogu pogoditi štetne posledice.Izvor: Kurir, Datum: 20.11.2016.

Poslednji događaji