Ambasada Velike Britanije
Republičko javno tužilaštvo, zajedno sa Državnim većem tužilaca, ostvariju saradnju sa Ambasadom Velike Britanije u okviru projekata u oblasti vladavine prava poput projekta uspostavljanja službi za podršku žrtvama krivičnih dela,  kao i projekta jačanja kapaciteta Administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca. 

U toku je sprovođenje projekta čiji je cilj uspostavljanje Jedinice za podršku žrtvama i oštećenima u okviru Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Shodno projektu, od septembra 2013. godine startuje poslednja faza pripreme organizaciji ove Jedinice, koja bi počela sa probnim radom u februaru 2014. godine. 

Preporučujemohov Najnovije vestihov