ODLAŽE SE SEMINAR „UTAJE PDV-A“

U skladu sa informacijom organizatora, odlaže se održavanje seminara: „Utaje PDV-a", koji je trebalo da se održi od 7-9.7.2020. godine u Vršcu.

Početak: 07.07.2020., Kraj: 09.07.2020.

Preporučujemohov Najnovije vestihov