ONLAJN SEMINAR O PRANJU NOVCA I ODUZIMANJU IMOVINE

Ministarstvo pravde SAD/ OPDAT kancelarija, organizuje 23.02.2021. godine onlajn seminar o pranju novca i oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Učesnici na ovom seminaru će biti predstavnici Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije iz viših javnih tužilaštava, suda i Ministarstva unutrašnjih poslova, dok će predavači biti predstavnici Tužilaštva za organizovani kriminal, Uprave za sprečavanje pranja novca i Jedinice za Finansijske istrage MUP-a

Početak: 23.02.2021.