VEBINARI O KRIPTOVALUTAMA

Republičko javno tužilaštvo, u saradnji sa OPDAT kancelarijom Ministarstva pravde SAD, učestvuje u organizaciji dva vebinara o kriptovalutama koji će se održati 17. i 18. juna 2020. godine. Teme vebinara su:

 

• 17.06.2020. - Potraga za kriminalcima i njihovim novcem u toku epidemije Covid 19 – pranje novca i kriptovalute (uvodni seminar o kriptovalutama, njihovom korišćenju u pranju novca, finansijskim indikatorima za krivična dela vezana za epidemiju Covid 19 i digitalnim dokazima)

 

• 18.06.2020. - Napredni seminar o kriptovalutama – nalaženje kriptovaluta i građenje predmeta (tehnike za nalaženje kriptovaluta, istraživanje anonimnosti, konverzija kriptovaluta, predstavljanje kompleksnih digitalnih dokaza na sudu)

 

Prezentacije će držati specijalizovani američki federalni tužioci, uz učešće kolega iz sudstva, tužilaštva i policije iz Republike Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Početak: 17.06.2020., Kraj: 18.06.2020.

Preporučujemohov Najnovije vestihov