Odeljenje analitike i informatike
U Odeljenju analitike i informatike obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremanje predloga i izradu opštih akata koje donosi Republički javni tužilac, vrši se izrada informativnog i stručnog biltena Republičkog javnog tužilaštva, vrši se izrada Programa rada, izveštaja, analiza i informacija, godišnjeg i periodičnih izveštaja, pripremanje predloga za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih propisa, pokretanje inicijative kod nadležnih organa za donošenje novih ili izmenu i dopunu postojećih zakona i drugih propisa, pripremanje predloga Programa rada odeljenja analitike i inforomatike, izrada usvojenih obaveznih uputstava, izveštaja,  analiza i informacija Republičkog javnog tužilaštva.

U Odeljenje analitike i informatike obavljaju se analitički i informatički poslovi koji se odnose na poslove bliže određene u čl. 11. Pravilnka o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mesta u Republičkom javnom tužilaštvu.

U Sekreterijatu je obrazovano radno mesto za prikupljanje, obradu i analizu dokumentacije i statističkih podataka u vezi sa krivičnim progonom i kriminaliteteom. Zaposleni na ovom radnom mestu obavljaju poslove prikupljanja, obrade i analize dokumentacije u vezi sa postupanjem nižih javnih tužilaštava i specijalnih javnih tužilaštava, pronalaženje, uspostavljanje kontakta i pružanje podrške strankama, svedocima i oštećenima.