Kabinet Republičkog javnog Tužioca

U Kabinetu tužioca se obavljaju poslovi koji doprinose ostvarivanju funkcija Republičkog javnog tužioca, poslovi odnosa sa javnošću i medijima, kao i drugi administrativno-tehnički poslovi iz delokruga Kabineta putem sačinjavanja akata i mera kojima Republički javni tužilac vodi i usmerava Republičko javno tužilaštvo i usklađuje rad nižih javnih tužilaštava, uključujući obavezna uputstva i posebna zaduženja. Poslove iz nadležnosti Kabineta obavljaju šef kabineta Republičkog javnog tužioca i administrativni sekretar Biljana Spasić.

Preporučujemohov Najnovije vestihov