MPP Priručnik
Odeljenje za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć Republičkog javnog tužilaštva izdalo je u martu 2019. godine Javnotužilački priručnik za postupanje u predmetima međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, uz podršku IPA 2017 projekta "Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu”.

Iako priručnik trenutno nije sastavni deo Opšteg obaveznog uputstva O 1/16 kojim je Republičko javno tužilaštvo započelo uvođenje jednoobraznosti u postupanju javnih tužilaštava u međunarodnopravnoj oblasti, do noveliranja ovog uputstva tokom 2022 godine, Republičko javno tužilaštvo očekuje doslednu primenu teksta i dobrih primera navedenih u ovom dokumentu tokom postupanja po međunarodnim zamolnicama.

JAVNOTUŽILAČKI PRIRUČNIK ZA POSTUPANJE U PREDMETIMA MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA


Preporučujemohov Najnovije vestihov